بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘هنر’

نقاشی مفهومی، و مفهوم نقاشی!

۱۱ آبان ۱۳۸۹ 6 دیدگاه

مدتی قبل به صورت اتفاقی در محیط وب، به این تصویر رسیدم. به نظر من هدف از خلق این اثر، القاء مطلبی به مخاطب هستش. و اما من فکر می‌کنم ممکنه برداشت هرکدام از ما متفاوت باشه. حال به نظر شما، خالق این اثر می‌خواسته چه چیزی رو به مخاطب القا کنه؟ یا به عبارت دیگر، پیام این تصویر چیست؟

نقاشی مفهومی

Categories: Art Tags: ,