بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘عشق به خدا’

عشق به خدا

امروز یکی از دوستان یک جمله گفت، که خیلی به دلم نشست. حیفم آمد این جمله را با شما به اشتراک نگذارم. او گفت:

عشق به خدا، هیچ‌گاه یک‌طرفه نیست

سجده گاه

عشق به خدا، هیچ‌گاه یک‌طرفه نیست

 

۱۳۸۹/۱۰/۱۸