بایگانی

بایگانی مهر

دلتنگ

گاهی وقتا آدم حتی با دیدن یه تصویر هم دلتنگ می‌شه. امشب این اتقاق افتاد و دلم برای خودم تنگ شد

دلتنگ

۱۳۸۷/۰۷/۱۱

Categories: Personal Tags: